Een duidelijk onderscheid tussen verschillende conceptvormen.

In deze blogpost ga ik drie voorbeelden geven en uitwerken; het betreft elk één bij een multimediaal concept, een crossmediaal concept en een transmediaal concept. Wat is het verschil tussen deze drie conceptvormen? Een multimediaal concept wil zeggen dat dezelfde informatie over verschillende mediakanalen wordt verspreid. Een crossmediaal concept wil zeggen dat de verschillende mediakanalen elkaar versterken en alle mediakanalen nodig zijn voor het totaalbeeld. Bij een transmediaal concept staat de informatie uit verschillende mediakanalen los van elkaar. Zij ondersteunen elkaar niet en kunnen dus onafhankelijk van elkaar blijven bestaan.

Het is belangrijk dat duidelijk is wat het verschil tussen deze conceptvormen is. Vaak helpen voorbeelden hier goed bij. Een goede vraag bij deze conceptvormen is dus: Wat zijn goede voorbeelden om goed duidelijk te kunnen maken wat het verschil is tussen multimediaal concept, crossmediaal concept en transmediaal concept? Hieronder leg ik deze conceptvormen met een goed en duidelijk voorbeeld uit en geef hierbij uitleg waarom het tot dat conceptvorm behoort.

Een voorbeeld van een multimediaal concept is de TV Gids. Dit is een multimediaal concept, omdat deze via een app, een website en via een gids dezelfde informatie verspreid. Al deze mediakanalen geven door wat er binnen korte termijn op televisie komt, er is dus geen sprake van verschillende informatie binnen de mediakanalen. Verder is een voorbeeld van een crossmediaal concept het RTL Nieuws. Dit is een crossmediaal concept, omdat deze informatie verspreid via een app, de tv en via een website. Deze drie mediakanalen hebben elkaar nodig om een totaalbeeld te kunnen vormen van alle informatie die wordt verspreid. De app en de website bijvoorbeeld, bevatten links die via de televisie niet overgebracht worden naar het publiek. Op onder andere deze manier vullen de app en de website de informatie op televisie aan. Als laatste is een voorbeeld van een transmediaal concept de app ‘Spring Levend’ van Goede Tijden Slechte Tijden. Dit is een transmediaal concept, omdat deze app los staat van het programma, maar wel is gebaseerd op de cliffhanger van het programma. In het spel wordt steeds nieuwe informatie gegeven en het publiek kan met deze (steeds nieuwe) informatie het spel verder spelen. De app kan dus onafhankelijk blijven voortbestaan, omdat het andere informatie overbrengt dan het televisieprogramma en dus de informatie uit het televisieprogramma niet ondersteunt.

Deze voorbeelden zijn het antwoord op de vraag die eerder in dit artikel is gesteld. Zij geven een duidelijk onderscheid tussen het multimediaal-, het crossmediaal- en het transmediaal concept. Er zijn natuurlijk nog veel meer voorbeelden te bedenken, maar een uitdaging zou zijn om een concept te vinden die specifiek tot één conceptvorm kan worden toegerekend. Een prikkelende vraag zou dan zijn: Bestaat er een concept die je specifiek tot één conceptvorm kan toerekenen zonder dat er sprake is van overlapping met een andere conceptvorm? Wie niet zoekt, weet het niet!

Door: Denise van Geffen 

Advertisement
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s