Contentrelaties in verband met conceptvormen.

Je hebt drie verschillende contentrelaties. Je hebt iconisch, indexicaal en symbolisch. Deze drie begrippen hebben elk een andere betekenis, maar houden ook verband met de eerder behandelde conceptvormen. Er is sprake van een iconische relatie wanneer content over verschillende kanalen een grote gelijkenis vertoont. Een indexicale relatie wil zeggen dat de content verwijzend is van aard. Bij een symbolische relatie verwijzen de verschillende media-uitingen niet alleen naar elkaar, maar ze appelleren ook aan een waarde die uitstijgt boven de individuele uitingen.

 

We weten nu in het kort de betekenissen van de drie bovenstaande termen. Vervolgens zal ik antwoord geven op de vraag: ‘Welke contentrelatie staat in verband met welke conceptvorm?’.

 

De contentrelatie iconisch staat in verband met transmediaal, omdat bij beide termen de informatie uit de verschillende mediakanalen onafhankelijk van elkaar staat.

De contentrelatie indexicaal staat in verband met crossmediaal, omdat bij beide termen verschillende informatie wordt verspreid over meerdere mediakanalen terwijl het nog wel een samenhangend geheel vormt.

De contentrelatie symbolisch staat in verband met multimediaal, omdat bij beide termen dezelfde informatie wordt aangeleverd via verschillende mediakanalen.

 

We weten nu dus welke contentrelatie in verband staat met welke conceptvorm. Iconisch staat in verband met transmediaal, indexicaal staat in verband met crossmediaal en symbolisch staat in verband met multimediaal. De grote vraag is alleen welke termen er nog meer in verband staan met de bovengenoemde termen.

Advertisement
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s