Trends

Trends

Er bestaan drie soorten trends namelijk: micro-, maxi- en megatrends. Deze trends worden in een trendpiramide onderverdeeld waarvan microtrend bovenaan staat, in het midden maxitrend en onderaan megatrend. De inzichten in trends spelen op verschillende niveaus. Zo hoort het marktniveau bij de microtrend, consumentenniveau bij de maxitrend en maatschappelijke niveau bij de megatrend. Om duidelijkheid en inzicht te krijgen in de samenhang tussen de verschillende trendniveaus, de omvang van een trend en de duur moeten er een aantal dingen in de trendpiramide geplaatst worden zoals: nieuwe ontwikkelingen in de markt, maatschappelijke ontwikkelingen, verandering van consumentengedrag en berichten over nieuwe producten. Er kan dus een trendonderzoek worden uitgevoerd op drie niveaus: micro-, meso- en het meganiveau.

Een mega trend is een trend op maatschappelijk niveau en duurt meestal 10 tot 30 jaar. Voorbeelden zijn Technologiering, Humanisering en Feminisering. Megatrends hebben dus betrekking op invloeden uit de cultuur, politiek, economie en technologie. Een megatrend komt heel erg langzaam op en het is dan ook bijna niet te merken wanneer een mega trend ingezet wordt. De langzame ontwikkeling zorgt ervoor dat we het onbewust als vanzelfsprekend ervaren. Een megatrend verandert langzaam het normen-en waardenpatroon van onze samenleving. Bij dit hele proces van verandering is de juiste timing van groot belang, dit verklaart waarom we grote verschillen tussen landen, regio’s en volkeren kunnen vast stellen. De levensduur van een megatrend wordt grotendeels bepaald door onverwachte externe factoren, een megatrend kan dan ook vaak pas worden waargenomen als die eigenlijk al voorbij is.

Trends die op het meso niveau zitten zijn vaak het gevolg van een megatrend. Door de megatrend raakt de mens zich ervan bewust dat ze bepaalde behoeftes hebben. Dit gaat niet  om producten maar is enkel en alleen gericht op de persoonlijke gevoelens van de consument, zoals behoefte om vaker familie op te zoeken of om gezonder te leven. Een meso trend valt dan ook niet heel erg op aangezien gezien het niet letterlijk te zien of vast te leggen is. Het is gewoon iets wat de mens vaker gaat doen en dit is ook een stuk individueler dan andere trends. Een meso trend duurt maximaal 5 jaar en worden vaak vroegtijdig gesignaleerd door trendwatchers.

Microtrends vinden we terug op markt/productniveau of als hype, rage of mode. Ze hebben een korte levensduur, ongeveer één tot vijf jaar, soms halen ze al het eerste jaar niet. Het begint vaak in één keer of heel snel. Ze gaan snel vervelen, ze worden minder belangrijk naarmate de tijd verstrijkt en de verspreidingsfactor groter wordt. Deze factoren zijn voor een micro trend van belang voor de levensduur, de tijd en de trendvolgers. Microtrends zijn eigenlijk korte termijn veranderingen. Ze zijn het gevolg van megatrends en maxitrends: consumenten zijn ”rijp” voor bepaalde ontwikkelingen en producten. Het succes is moeilijk te voorspellen.

De verschillen tussen deze trend niveaus zijn dus vooral wat de trend inhoudt en op welke schaal, de naam megatrend zegt het al, deze trend heeft uiteindelijk best wel veel invloed op de samenleving en is een algemenere trend die echt gericht is op de maatschappij. Een mesotrend is hier weer een gevolg van en maakt mensen bewust van persoonlijke behoeftes en zorgt ervoor dat de mens individueel anders gaat leven of bepaalde dingen anders aanpakt.  Een microtrend is dan weer het gevolg van de mega en mesotrend, je ziet ze in de micotrend namelijk uitgewerkt terug in bijvoorbeeld producten of bepaalde diensten en vaak zie je die dan ook overal terug komen. Microtrends houden het alleen meestal wel een stuk minder lang vol dan de andere trends, vaak is een microtrend kort maar krachtig.

Megatrends

De laatste jaren is er veel gebeurd op het gebied van voeding en gezondheid, je kan gezond leven dus een mega trend noemen. Groene sapjes, smoothies, en de gluten discussie waren een aantal trends die zich dit jaar zullen voortzetten. Men ervaarde steeds meer gezondheidsklachten zoals overgewicht en hart- en vaatziekten. Dit als gevolg van ongezond leven. Daar wilde men wat aan gaan doen. Sport, uiterlijk en beweging maar ook voeding spelen nu een grote rol in de maatschappij, dit duurt al een paar jaar en gaat waarschijnlijk nog wel een aantal jaren door.

Een ander voorbeeld van megatrends is individualisering. Bij individualisme staat de unieke persoon in het middelpunt. Bijvoorbeeld dat ouders willen dat het onderwijs extra aandacht geeft aan hun kind. Maar ook dat iedereen tegenwoordig  een mobiele telefoon heeft waar iedereen dan ook non stop op bezig is. Je ziet het zelf wel op het station dat niemand meer aandacht voor elkaar heeft en dat iedereen op schermpjes aan het kijken is. Het heeft positieve en negatieve kanten. De positieve kanten zijn dat je niet meer in een cultuur zit waar alles via groepen gaat en dat je je eigen identiteit naar voren kan brengen.  De negatieve kanten zijn dat als je te ver gaat met individualisering dat je dan niemand meer spreekt of ziet en dat we van elkaar zullen vervreemden. Ook leer je niet meer van elkaar en weet op een gegeven moment niemand meer hoe ze in een groep moeten functioneren.

Tegenwoordig valt steeds meer op dat er bijna overal windmolens komen en steeds meer zonnepanelen op de daken van huizen verschijnen. Ook in de supermarkten zijn er steeds meer biologische producten te koop. Ook zie je tegenwoordig elektrische auto’s of op waterstof, spaarlampen en groene stroom. Allemaal hypes binnen deze megatrend. De oorzaak van deze trend is dat de lucht steeds meer vervuild werd en dat er op een gegeven moment bericht dat kwam er een gat in de ozonlaag zat. Er moest verandering komen en dat maakte overheden en de media dan ook goed duidelijk. Mensen gaan steeds meer voelen voor deze trend. Ook omdat er veel reclames voorbij komen die de mensen aanspoort om milieubewuster te leven. Door de onbewuste boodschap dat het niet goed gaat met het milieu willen de mensen iets bijdragen aan een beter milieu.

— Inge Riley, Lex Huigen, Charley Bosman en Sasja Voogd —

Advertisement
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s