storytelling

Bij storytelling breng je een verhaal over via een bepaald kanaal. Maar dat is niet alles. Bij storytelling als middel koppel je een gedachtengoed aan een concept, breng je emotie over, betrek je mensen bij het verhaal, communiceer je de normen en waarden en bewerkstellig je de informatie. Een verhaal heeft een begin, een midden en een eind. Zo begint het verhaal met een intro, vervolgens komt er een trigger-moment, dan volgt de opbouw, en een spannende climax, en als afsluiter de afbouw.

Zo is een verhaal opgebouwd uit verschillende elementen. tijd, de plaats, ruimte, conflict, perspectief, verteller, personages en motieven.

Impliciet en expliciet
Een visuele voorstelling of object is impliciet. Je weet dat iemand is ingestapt en je ziet de aankomst maar volgt de reis niet.Hier mis je een stuk dat je zelf kunt invullen.
Een verhaal in de vorm van een mens is expliciet. Je ziet iemand instappen volgt de hele weg en de aankomst. Je mist geen stukken.

De verschillende vertelstructuren zijn:

Transmediale storytelling
Een transmediaal verhaal waarbij allerlei aspecten uit een mediabron iets toevoegen.

Canonieke verhaalstructuur
Een logisch verhaal. Chronologisch en op een eenvoudige wijze verteld. Het verhaal is eenvoudig en makkelijk te volgen. Het verhaal volgt een lijn. Het is makkelijk na te vertellen en je onthoud veel maar kan als sloom worden gezien omdat er weinig spannings momenten in zitten.

Narratieve complexiteit
Een onlogische verhaalstructuur. Geen chronologisch en best moeilijk verhaal. Het gaat van het een in het ander en er zit geen duidelijke lijn in dit verhaal. Er komen veel flashbacks, of er zijn verschillende verhaallijnen die door elkaar lopen. Dit is vaak om spanning en sensatie op te bouwen. Deze vorm heeft vaak ook meer impact op mensen.

Naast deze verhaalstructuren is authenticiteit een belangrijke dimensie in storytelling. Authenticiteit gaat over de geloofwaardigheid en oorspronkelijkheid in de zin van emoties en betekenisvolle waarde. Zo kan een film feitelijk ongeloofwaardig zijn maar voor je gevoel en emoties wel.

Als laatst is het belangrijk dat je Story en plot uit elkaar kan houden.
Story is het verhaal zelf en plot is de vorm hoe een verhaal verteld wordt.

Eileen Heijs

Advertisement
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s